İlaç Etkileşim

ERLOTİNİB

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: ERLOTİNİB

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

 (1)

(2)

(4)

İrinotekan

Famotidin,

Fenobarbital,

Fenitoin,

Kalsiyum- karbonat, Karbamazepin, Magnezyum-hidroksid, Magnezyum-karbonat,

Nizatidin,

Pirimidon,

Ranitidin,

Rifabutin,

Rifampin,

Sarı kantaron

(St John’s Wort), Sodyum-bikarbonat

Boseprevir,

Fluvoksamin,

Greyfurt suyu,

Klaritromisin,

İtrakonazol,

Nefazodon,

Posakonazol,

Siprofloksasin,

Telitromisin,

Vorikonazol

(2)

Dekslansoprazol,

Esomeprazol,

Lansoprazol,

Omeprazol,

Pantoprazol,

Rabeprazol

(4)

Fusidik asid

 

(1) İndeks ilaç, etkileşen ilaçların etki, yan etki ve toksisitelerini artırabilir.

(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

(4) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın etki, yan etki ve toksisitesini artırabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.