İlaç Etkileşim

KABOZANTİNİD

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: KABOZANTİNİD

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

Sarı kantaron (St John’s Wort) (2)

Fusidik asid, Greyfurt suyu (4)

 

 (2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

 (4) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın etki, yan etki ve toksisitesini artırabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.