İlaç Etkileşim

NAB-PAKLİTAKSEL

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: NAB-PAKLİTAKSEL

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

(1)

(1)

(2)

(4)

Deferibron,

Tofasitinib

Duorubisin,

Epirubisin,

İdarubisin, Leflunomide

Echinasea,

Fenitoin,

Fenobarbital,

Karbamazepin,

Pirimidon,

Rifampin,

Sarı kantaron (St Johns wort)

Gemfibrozil,

İtrakonazol,

Klaritromisin,

Nefazodon,

 Posakonazol,

Telitromisin,

Vorikonazol

(3)

Canlı aşılar

(4)

Dipiron,

Fusidik asid,

Takrolimus (topikal)

 

İnaktif aşılar (3)

 

(1) İndeks ilaç, etkileşen ilaçların etki, yan etki ve toksisitelerini artırabilir.

(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

(3) İndeks ilaç immün yanıtı baskıladığı için etkileşen ajana gelişecek olan immün yanıtı baskılayacağından dolayı etkinliğini azaltır.

(4) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın etki, yan etki ve toksisitesini artırabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.