İlaç Etkileşim

PEMBROLİZUMAB

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: PEMBROLİZUMAB

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

Kortikosteroidler (2)*

Mevcut değil


(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

* Teorik bilgi: Bu tablonun hazırlanması sırasında kullanılan güncel veri tabanlarında bu yönde bir bilgi bulunmamasına rağmen ilacın etki mekanizması bağışıklık sisteminin tümör hücrelerini tanıyıp yok etmesini sağlanması üzerine olduğundan kortikosteroid etkili ajanlarla birlikte kullanılması ilaçtan beklenen (faydalı) etkinin azalmasına neden olabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.