Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği Tüm Etkinlik Programı2021 Yılı Toplantıları


16 Ocak 2021 3. Akciğer Kanserinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu
20 - 21 Şubat 2021 Meme Kanseri 2021 Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu
23 Şubat 2021 Nütrisyon Okulu
13 - 14 Mart 2021 Biyobelirteçler ve Onkolojik Tedaviler Sempozyumu
24 Mart 2021 Klinikler Konuşuyor 1 - Gist Tedavisinde Güncel Gelişmeler
01 Nisan 2021 Klinikler Konuşuyor 2 - Baş Boyun Kanserleri Multidisipliner Tümör Konseyi
07 Nisan 2021 Klinikler Konuşuyor 3 - Klinikler Akciğer Kanserinde İmmunoterapi Konuşuyor
14 Nisan 2021 Nütrisyon Okulu
15 Nisan 2021 Klinikler Konuşuyor 4 - HCC Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
16 Nisan 2021 Klinikler Konuşuyor 5 - Mesane Kanserinde Güncel Tedavi Seçenekleri
17 - 18 Nisan 2021 İnteraktif Onkoloji Kursları - III
19 Nisan 2021 Klinikler Konuşuyor 6 - Klinikler Olgularla Metastatik Baş Boyun Kanserleri Konuşuyor
21 Nisan 2021 Klinikler Konuşuyor 7 - Erken Evre Her2 Pozitif Meme Kanseri Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım
29 Nisan 2021 Klinikler Konuşuyor 8 - Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Her Vakada Birbirimizden Öğreniyoruz
03 Mayıs 2021 Klinikler Konuşuyor 9 - Melanomda Adjuvant İmmünoterapiyi Vakalarla Konuşuyoruz
06 Mayıs 2021 Klinikler Konuşuyor 10 - Ras Wild Tip Mkrk Hastasına Yaklaşım
17 Mayıs 2021 Klinikler Konuşuyor 11 - Klinikler Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Tedavisini Konuşuyor
18 Mayıs 2021 Klinikler Konuşuyor 12 - Alk Pozitif Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yönetimi
21 Mayıs 2021 Klinikler Konuşuyor 13 - Kanserde Destek Tedaviler Yönetimi
25 Mayıs 2021 Klinikler Konuşuyor 14 - Hr+ Her2 – Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Gelişmeler – Cdk4/6 İnhibitörleri
27 Mayıs 2021 Klinikler Konuşuyor 15 - Erken Evre Melanoma Multidisipliner Yaklaşım
13 - 17 Ekim 2021 5. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
10 - 12 Aralık 2021 İnteraktif Onkoloji Kursları - IV