Açıklama ve Koşullar

  • Yurtdışı eğitim desteği 1 yıla kadar süreli ve ayda 2000$ TL karşılığı (aylık 30.000 TL ile sınırlı) olacaktır.
  • Tüm başvuru talepleri, Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda talebin kabul edilip edilmediği başvuranın kendisine duyurulacaktır.
  • Başvurular altı aylık sürelerde yılda iki kez alınacak ve onaylanan kişi her altı ayın sonunda duyurulacaktır
  • Aynı amaçla bir başka kuruluştan destek alınmadığının bildirildiği ve başvuru sahibinin imzaladığı beyannamenin iletilmesi gerekmektedir.
  • Yurtdışı eğitim bursu en fazla 1 yıl süre ile (6+6 ay olarak) verilir, ilk 6 ayın sonunda bir rapor iletilmesi talep edilmektedir.
  • Burs başvuruları yönetim kurulu tarafından kontenjan dahilinde değerlendirilecektir
  • Burs başvurusu eğitimin başlangıç tarihinden önce yapılmalıdır.