Açıklama, Koşullar ve İşleyiş

 • Bilimsel proje desteği 3 başlık altında verilecektir:
  • Araştırma projesi desteği (maksimum 100.000 TL)
  • İstatistik/Veri analizi desteği
  • Yayına kabul edilmiş makalelerin basımı için istenen ücretler konusunda destek (YÖK tarafından belirlenen yağmacı dergiler bu kapsama girmemektedir)
 • Yayına kabul edilmiş makalelerin basımı için istenen ücretler konusunda destek
  • Yayına Kabul Edilmiş Makalelerin Basım desteği, sadece çalışmanın 1.ismine ve yılda 1 kez verilir.
  • Yayına Kabul Edilmiş Makalelerin Basım desteği miktarı derginin Q değerine göre belirlenir.
 • Araştırma projesi desteği:
  • Proje Desteği 2 kategoride yapılabilir: 
   A Kategorisi: Ülke çapında yapılan, multidisipliner araştırmalar. Bu kategoride ülkemiz için bilimsel katkı ön planda dikkate alınacaktır.  
   B Kategorisi: Tek veya çok merkezli, her türlü çalışma
  • Destek miktarı: Her bir kategori için en fazla 100.000 TL'dir
  • Yılda 3 kez proje başvuruları alınacaktır ve her dört aylık başvuru dönemi sonunda kazananlar açıklanacaktır.
  • Bilimsel projelere destek programından yararlanmak için projenin esas yürütücüsü üyesi olmalıdır.
  • Bilimsel projelere destek için tıbbi onkoloji eğitimi devam eden üyelerimizden, bağlı bulundukları klinikte halen eğitim gördüklerini belirtir durum belgesi istenir.
  • Başvuru sahibi, başvurusunu "online" sistem üzerinden gerekli belgeleri yüklemesi yeterlidir
 • Desteklenen proje sahibi, yayın ve kongre sunum aşamasında projenin Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği tarafından desteklendiğini resmi ve yayın sürecinde yayında belirteceğini baştan kabul eder
 • Projelerin başvuruda dikkate alınması için etik kurul onayı alınmış olması gereklidir.
 • Bu projelerin yurt dışı kongrelerde sunumu için destek verilebilir.
 • Maddi destek talep edilen projeler araştırıcı tarafından web sitemiz üzerinden sunulduktan sonra Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği Yönetim Kurulu'nda değerlendirilir.
 • Derneğin her yıl için destek vereceği kişi sayısı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Desteklenen projenin yürütücüsü 6 aydan geç olmamak üzere çalışma takvimine uygun şekilde proje ile ilgili durum raporunu "online" sistem üzerinden bildirmek zorundadır.
 • Dernek yönetim kurulu bu desteği sonraki yıllarda da verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl bütçe durumuna göre karar verir.