ONKOLOJİ ve İMMÜNOTERAPİ DERNEĞİ PROJE DESTEK BAŞVURU FORMU
 • Bilimsel projelere destek programından yararlanmak için projenin esas yürütücüsü üyesi olmalıdır
 • Bilimsel projelere destek için tıbbi onkoloji eğitimi devam eden üyelerimizden, bağlı bulundukları klinikte halen eğitim gördüklerini belirtir durum belgesi istenir.
 • Başvuru sahibi, başvurusunu "online" sistem üzerinden gerekli belgeleri yüklemesi yeterlidir.
 • Desteklenen proje sahibi, yayın ve kongre sunum aşamasında projenin Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği tarafından desteklendiğini resmi ve yayın sürecinde yayında belirteceğini baştan kabul eder.
 • Projelerin başvuruda dikkate alınması için etik kurul onayı alınmış olması gereklidir.
 • Proje desteği başvuruları yılda Ocak, Mayıs, Eylül olarak üç dönemde değerlendirilecektir. Projenin yayın haline gelmesi durumunda yazıda derneğimizden destek alınmış olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca proje ile ilişkili faturaların online olarak dernek sekreteryamız ile paylaşılmasını ve proje sonunda bir çalışma raporu iletilmesini rica ederiz.

İŞLEYİŞ VE TEMEL AÇIKLAMALAR

 • Proje Desteği 2 kategoride yapılabilir: 

A Kategorisi: Ülke çapında yapılan, multidisipliner araştırmalar. Bu kategoride ülkemiz için bilimsel katkı ön planda dikkate alınacaktır.  
B Kategorisi: Tek veya çok merkezli, her türlü çalışma.

 • Destek miktarı: Her bir kategori için en fazla 100.000 TL'dir
 • Yılda 3 kez proje başvuruları alınacaktır ve her dört aylık başvuru dönemi sonunda kazananlar açıklanacaktır. Başvuru alınma günleri sitemizden ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
 • Bu projelerin yurt dışı kongrelerde sunumu için destek verilebilir.
 • Maddi destek talep edilen projeler araştırıcı tarafından web sitemiz üzerinden sunulduktan sonra Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği Yönetim Kurulu'nda değerlendirilir.
 • Derneğin her yıl için destek vereceği kişi sayısı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Desteklenen projenin yürütücüsü 6 aydan geç olmamak üzere çalışma takvimine uygun şekilde proje ile ilgili durum raporunu "online" sistem üzerinden bildirmek zorundadır.
 • Dernek yönetim kurulu bu desteği sonraki yıllarda da verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl bütçe durumuna göre karar verir.