ONKOLOJİ ve İMMÜNOTERAPİ DERNEĞİ PROJE DESTEK BAŞVURU FORMU


 • Bilimsel projelere destek programından yararlanmak için projenin esas yürütücüsü üyesi olmalıdır
 • Bilimsel projelere destek için tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış üyelerimizden "TTOD yeterlik sınavından" yeterlik almış ya da yeterlik belgesini yenilemiş olmak şartı aranır.
 • Bilimsel projelere destek için tıbbi onkoloji eğitimi devam eden üyelerimizden, bağlı bulundukları klinikte halen eğitim gördüklerini belirtir durum belgesi istenir.
 • Başvuru sahibi, başvurusunu "online" sistem üzerinden gerekli belgeleri yüklemesi yeterlidir.
 • Desteklenen proje sahibi, yayın ve kongre sunum aşamasında projenin Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği tarafından desteklendiğini resmi ve yayın sürecinde yayında belirteceğini baştan kabul eder.
 • Projelerin başvuruda dikkate alınması için etik kurul onayı alınmış olması gereklidir.

İŞLEYİŞ VE TEMEL AÇIKLAMALAR

 • Proje Desteği 2 kategoride yapılabilir: 

A Kategorisi: Ülke çapında yapılan, multidisipliner araştırmalar. Bu kategoride ülkemiz için bilimsel katkı ön planda dikkate alınacaktır.  
B Kategorisi: Tek veya çok merkezli, her türlü çalışma.

 • Destek miktarı: Her bir kategori için en fazla 100.000 TL'dir
 • Yılda 3 kez proje başvuruları alınacaktır ve her dört aylık başvuru dönemi sonunda kazananlar açıklanacaktır. Başvuru alınma günleri sitemizden ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
 • Bu projelerin yurt dışı kongrelerde sunumu için destek verilebilir.
 • Maddi destek talep edilen projeler araştırıcı tarafından web sitemiz üzerinden sunulduktan sonra Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği Yönetim Kurulu'nda değerlendirilir.
 • Derneğin her yıl için destek vereceği kişi sayısı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Desteklenen projenin yürütücüsü 6 aydan geç olmamak üzere çalışma takvimine uygun şekilde proje ile ilgili durum raporunu "online" sistem üzerinden bildirmek zorundadır.
 • Dernek yönetim kurulu bu desteği sonraki yıllarda da verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl bütçe durumuna göre karar verir.

Proje Talep Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.