Yayına Kabul Edilmiş Makalelerin Basım İçin Destek Başvuru Formu


  • Yayına Kabul Edilmiş Makalelerin Basım desteği, sadece çalışmanın 1.ismine ve yılda 1 kez verilir.
  • Yayına Kabul Edilmiş Makalelerin Basım desteği miktarı derginin Q değerine göre belirlenir.