ONKOLOJİ ve İMMÜNOTERAPİ DERNEĞİ YURTDIŞI EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU
 
 

**Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği bursları sadece onkologlar ve onkoloji yan dalı yapan hekimler içindir

***Tüm başvuru talepleri, Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilecek ve toplantı sonucunda talebin kabul edilip edilmediği kendisine duyurulacaktır.

****Başvurular altı aylık sürelerde yılda iki kez alınacak ve onaylanan kişi her altı ayın sonunda duyurulacaktır.