ONKOLOJİ ve İMMÜNOTERAPİ DERNEĞİ YURTDIŞI EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Tüm başvuru talepleri, Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilecek ve toplantı sonucunda talebin kabul edilip edilmediği kendisine duyurulacaktır.

***Başvurular altı aylık sürelerde yılda iki kez alınacak ve onaylanan kişi her altı ayın sonunda duyurulacaktır.