Denetim Kurulu

Başkan
Doç. Dr. Yasemin Kemal

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Burak Civelek

Üye
Doç. Dr. Tülay Eren