Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Başak Oyan Uluç

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Arzu Oğuz

Sayman
Prof. Dr. İsmail Çelik

Sekreter
Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu

Üye
Prof. Dr. Berna Öksüzoğlu

Üye
Prof. Dr. Mustafa Erman

Üye
Doç. Dr. Fatih Karataş